Comm.v oprichten: voor- en nadelen + werkwijze

Een Comm.v , ook afgekort als GCV staat voor (gewone) commanditaire vennootschap. Dit is een Belgische vennootschapsvorm die weinig gereglementeerd is in het Ondernemingsrecht. Dit geeft een grote vrijheid met betrekking tot de opmaak van de statuten. Zo hebt u voor de oprichting van een GCV geen notariële akte, geen financieel plan en geen minimum kapitaal nodig! In de meeste gevallen zal u later ook geen jaarrekening dienen te publiceren.
Een GCV moet opgericht worden met minstens 1 stille en 1 werkende vennoot. De stille vennoot kan genieten van beperkte aansprakelijkheid, onder voorwaarde dat deze geen bestuursdaden uitoefent in de GCV. De wetgever heeft niet bepaald in welke verhouding de stille vennoot zijn inbreng moet doen. Hierdoor volstaat elke inbreng van de stille vennoot om mee op te treden als 2de vennoot in de vennootschap.

Voordelen

Als algemene voordelen voor het oprichten van een GCV kunnen we volgende zaken vooropstellen:

  • Geen notaris vereist;
  • Geen financieel plan nodig;
  • Geen minimum kapitaal;
  • Geen publicatie jaarrekening;
  • Mogelijkheid beperkte aansprakelijkheid stille vennoot;
  • Optimalisatiemogelijkheden vennootschap >< privé.

 

Nadelen

  • Minstens 2 vennoten nodig;
  • Onbeperkte aansprakelijkheid van de werkende vennoten in geval van faling;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid: één van de vennoten kan bevolen worden om alle schulden van de vennootschap te dragen. M.u.v. de stille vennoot. En dit ongeacht de inbreng van de vennoten.

 

Wanneer is GCV oprichten interessant

Een GCV oprichten is vooral interessant bij activiteiten met een laag risico op faling. Dit eventueel aangevuld met een lage nood aan kapitaal. En tenslotte wanneer er behoefte is om een stille vennoot aan te duiden.
Een GCV wordt dan ook vaak opgericht door dienstverlenende bedrijven zoals: IT’ers, consulenten, managers, vrije beroepen, …

Hoe een GCV oprichten

Om een GCV op te richten is een oprichtingsakte nodig. Deze dient te worden gepubliceerd bij de Ondernemingsrechtbank. Eens de vennootschap is opricht moet de onderneming worden ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tenslotte dienen afhankelijk van de situatie nog een aantal stappen te worden ondernomen, zoals aanvraag btw-nummer, aansluiting sociale bijdragen, vergunningen en registraties.

Wat kunnen wij voor u doen

Heel eenvoudig: alles! Wij begeleiden u van A tot Z en zorgen ervoor dat uw onderneming zonder zorgen wordt opgericht en over de juiste inschrijvingen beschikt.