Boekhouding en Belastingen

Elke onderneming is verplicht een boekhouding te voeren. De boekhouding dient te worden uitgevoerd volgens de wettelijke regels die er op dit vlak zijn.
Op basis van de boekhouding worden de resultaten van de onderneming kenbaar. Zowel voor de aandeelhouders of andere belanghebbende, zoals schuldeisers, heeft de boekhouding dus een niet te onderschatten rol.
Een nauwkeurig gevoerde boekhouding is tenslotte ook noodzakelijk ter onderbouw van de in te dienen belastingaangiften.

De boekhouding wordt doorgaans als volgt gevoerd:

  • Volledige verwerking door ons.
    U levert uw documenten bij ons en wij verwerken deze vakkundig op onze software.
  • Nazicht of verwerking van de boekhouding.
    Op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld driemaandelijks, kijken wij de door u gevoerde boekhouding na. Dit kan ter plaatse, of vanop afstand.
    Wij kunnen u verder ook adviseren bij de correcte opzet en implementatie van de boekhouding, advies i.v.m. te gebruiken software, etc.

 

Beide systemen gaan meestal gepaard met de opmaak van de belastingaangiften (btw, vennootschapsbelasting, etc.)

 

Correcte belastingaangiften

De fiscale verplichtingen in België zijn talrijk! De voorschriften en regels vaak niet overzienbaar en ingewikkeld! Het is dan ook vaak veel werk voor een ondernemer om deze verplichtingen zelf na te komen, zonder focus op de core business te verliezen.
Voor de fiscale aangiften kan u beroep doen op ons. Wij zorgen voor de naleving van fiscale verplichtingen, houden deadlines in de gaten en assisteren bij het indienen van uw belastingaangiften.
Ook leveren wij advies voor optimalisatie en begeleiden wij u graag langst de minst belaste weg!

 

Nauwkeurige boekhouding en correcte belastingaangiften

U wilt zeker zijn dat uw boekhouding nauwkeurig en uw belastingaangifte correct is ingediend? Een boekhouding die ook voor u duidelijk is?

Vertrouw dan op AZ ACCOUNTING om u hierin bij te staan !

Contacteer ons door het contactformulier in te vullen of door te bellen naar het nummer: 03 271 07 77.

 

Bel mij terug !