Boekhouding en Belastingen

Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting voor elke onderneming. En moet worden bijgehouden in functie van de omvang en de aard van de onderneming. De boekhouding dient te worden uitgevoerd volgens de vele wettelijke regels die er op dit vlak zijn.
Bovendien is het zonder een nauwkeurig gevoerde boekhouding onmogelijk om de resultaten van de onderneming te kennen. Zowel naar de aandeelhouder of enig belanghebbende derde heeft de boekhouding dus een onmiskenbare rol.
Een nauwkeurig gevoerde boekhouding is tenslotte ook noodzakelijk wat betreft de fiscaliteit. Want deze dient hierbij ter onderbouw van de ingediende belastingaangifte.
Voor de verwerking boekhouding kunnen wij bijstaan op verschillende manieren :

  • Volledige verwerking bij ons.
    U levert uw documenten (elektronisch of op papier) en wij verwerken deze vakkundig op onze software in ons kantoor.
  • Verwerking of nazicht van de boekhouding bij de klant.
    Op regelmatige tijdstippen verplaatsen wij ons tot bij u, om de boekhouding te verwerken of na te kijken.
  • Verwerking of nazicht op afstand.
    De boekhouding (of een gedeelte) wordt door uzelf gevoerd. Wij doen regelmatige checks of verwerking van bij ons, op afstand.

 

Correcte belastingaangiften

De fiscale verplichtingen in België zijn talrijk! De voorschriften en regels onoverzienbaar en ingewikkeld! Het is vaak onbegonnen werk voor de doorsnee ondernemer om deze verplichtingen allemaal zelf, juist en tijdig na te komen. Langs de andere zijde zal u snel geconfronteerd worden met boeten, interesten en verhoging wanneer u niet in overeenstemming bent met de regels.
Wij raden dan ook aan om beroep te doen op de fiscalisten bij AZ ACCOUNTING. Zij kennen alle fiscale verplichtingen en wetten, houden deadlines bij en helpen bij het indienen van juiste belastingaangiften.
Ook bezorgen zij een meerwaarde door belastingoptimalisaties voor te stellen! En kunnen zij u begeleiden langst de minst belaste weg!

 

Nauwkeurige boekhouding en correcte belastingaangiften

U wilt zeker zijn dat uw boekhouding nauwkeurig en uw belastingaangifte correct is ingediend? Een boekhouding die ook voor u duidelijk is (en niet enkel voor de boekhouder)? Die u indien nodig kan gebruiken om de koers van uw onderneming te bepalen? Waarmee u banken, leveranciers en nog anderen kan overtuigen? Vertrouw dan op AZ ACCOUNTING om u hierin bij te staan, een kantoor van gedreven professionals !

Contacteer ons door het contactformulier in te vullen of door te bellen naar het nummer: 03 271 07 77.

 

Contacteer ons vrijblijvend