Vennootschap oprichten

Oprichten BV

De BV is veruit de meest gebruikte vorm voor het oprichten van een onderneming. Deze vennootschap is erg geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen. De BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De BV is de enige vennootschap die kan opgestart worden door slechts 1 persoon! Er is geen minimum kapitaal vereist. Het kapitaal dient echter wel ‘toereikend’ te zijn in het kader van de voorgenomen activiteiten.

De aandelen van een BV mogen slechts worden overgedragen, bij goedkeuren van de meerderheid van de aandeelhouders, die minstens 3/4e van het kapitaal vertegenwoordigen. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Zo bijvoorbeeld wanneer de aandelen zouden overgaan naar een andere aandeelhouder of aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater.

 

Oprichten NV

Om een NV ofwel naamloze vennootschap op te richten, moeten er minstens 2 oprichters zijn. Het minimum kapitaal van de NV is 61.500 EUR. Dit kapitaal moet bij oprichting onmiddellijk volstort worden.
De NV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschapsvorm is uitermate geschikt voor grotere ondernemingen en personen die een vrijere overdracht van aandelen wensen. De aandelen van een NV kunnen ook op een beurs worden verhandelt.

 

Een V.O.F. oprichten

De vennootschap onder firma is een vennootschap zonder beperkte aansprakelijkheid voor haar vennoten. Bij de oprichting van een V.O.F. is geen minimum kapitaal vereist. De statuten van een V.O.F. kunnen zonder tussenkomst van een notaris worden opgemaakt. Dit maakt de kostprijs voor oprichting VOF een stuk lager dan deze van bv. een BV of een NV.
De oprichting V.O.F. gebeurt door 2 vennoten waarvan wordt aangenomen dat zij allen een actief mandaat hebben in de vennootschap.

 

De comm.v of gcv oprichten

Een gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap met minstens 1 werkende en 1 stille (geldschietende) vennoot.  Zolang de stille vennoot geen daden van bestuur levert, kan hij beperkte aansprakelijkheid genieten. De werkende vennoot daarentegen is onbeperkt aansprakelijk.
Voor de oprichting van een comm.v is geen minimumkapitaal vereist. De statuten van een comm.v kunnen zonder tussenkomst van een notaris worden opgemaakt. Dit maakt de kostprijs voor oprichting VOF een stuk lager dan deze van bv. een BV of een NV.

 

Een VZW oprichten

Een vzw is geen vennootschap maar een vereniging zonder winstoogmerk. Een vzw wordt gekenmerkt door haar doel dat een bepaald maatschappelijk, sociaal oogmerk heeft. Uiteraard kan de vzw wel winst maken, nodig om eventuele investeringen te doen en haar continuïteit te waarborgen. Bovendien kunnen haar bestuurders ook een loon opnemen voor de door hun verrichte prestaties.
Een vzw wordt opgericht door minstens 3 leden. De oprichtingsakte kan onderhands (zonder notaris) worden opgemaakt. Er is geen minimumkapitaal vereist en de vereniging geniet beperkte aansprakelijkheid.

 

Procedure van een oprichting van een vennootschap

Alle gegevens worden verzameld om de statuten op te maken en de vennootschap op te richten. Vervolgens zal er worden overgegaan tot de opmaak van de statuten van de vennootschap. De statuten bevatten enkele belangrijke zaken over de vennootschap, zoals: naam, doel, adres, aandelen en wijze van overdracht, wat bij overlijden, discussie tussen aandeelhouders, en dergelijke. 

Er dient een bankrekening geopend te worden bij een Europese bank op naam van de vennootschap in oprichting. Hierop dient vervolgens het kapitaal gestort te worden.

Bij een BV of NV dient er ook een gedetailleerd financieel plan opgemaakt te worden. Dit weerspiegelt een raming van de inkomsten en uitgaven, kosten en opbrengsten gedurende de eerste 2 jaren na oprichting. Er wordt aanbevolen om hiervoor bijstand in te roepen van een deskundige (bv. accountant).

Hierna wordt de vennootschap opgericht. En rest nog enkel de formaliteiten na oprichting, namelijk inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen, aanvraag btw-nummer, aanvraag bijkomende vergunningen en attesten.

Nadat wij alle inlichtingen hebben ontvangen, duurt een oprichting ca. 1 week.

Uw vennootschap oprichten

Heeft u verder vragen over een oprichting of wilt u graag worden bijgestaan bij uw oprichting, boekhouden, of fiscale formaliteiten? Neem dan gerust contact met ons op.

>> Vraag meer informatie voor de oprichting van uw vennootschap