Boekhouding en Belastingen

Elke onderneming is verplicht een boekhouding te voeren, in functie van de omvang en de aard van de onderneming. De boekhouding dient te worden uitgevoerd volgens de wettelijke regels die er op dit vlak zijn.
Op basis van de boekhouding worden de resultaten van de onderneming kenbaar. Zowel voor de aandeelhouders of andere belanghebbende heeft de boekhouding dus een niet te onderschatten rol.
Een nauwkeurig gevoerde boekhouding is tenslotte ook noodzakelijk ter onderbouw van de in te dienen belastingaangiften.
Uiteraard kan u bij ons terecht voor het voeren van de boekhouding voor uw zaak, op volgende wijze :

  • Volledige verwerking.(klassiek)
    U levert uw documenten bij ons, zoveel als mogelijk digitaal in en wij verwerken deze vakkundig op onze software in ons kantoor.
  • Nazicht of verwerking van de boekhouding bij u.
    Op regelmatige tijdstippen kijken wij de door u gevoerde boekhouding na. Dit kan ter plaatse of vanop afstand.

 

Correcte belastingaangiften

De fiscale verplichtingen in België zijn talrijk! De voorschriften en regels onoverzienbaar en ingewikkeld! Het is vaak onbegonnen werk voor een ondernemer om deze verplichtingen zelf, juist na te komen. Langs de andere zijde zal u snel geconfronteerd worden met boeten, interesten en verhoging wanneer u niet in overeenstemming bent met de regels.
Hiervoor kan u beroep doen op AZ ACCOUNTING. Wij kennen de fiscale verplichtingen en wetten, houden deadlines in de gaten en assisteren bij het indienen van juiste belastingaangiften.
Ook leveren wij een meerwaarde door belastingoptimalisaties en kunnen wij u zo begeleiden langst de minst belaste weg!

 

Nauwkeurige boekhouding en correcte belastingaangiften

U wilt zeker zijn dat uw boekhouding nauwkeurig en uw belastingaangifte correct is ingediend? Een boekhouding die ook voor u duidelijk is (en niet enkel voor de boekhouder)? Die u kan gebruiken om de koers van uw onderneming te bepalen? Waarmee u banken, leveranciers en nog anderen kan overtuigen? Vertrouw dan op AZ ACCOUNTING om u hierin bij te staan, een kantoor van gedreven professionals !

Contacteer ons door het contactformulier in te vullen of door te bellen naar het nummer: 03 271 07 77.

 

Contacteer ons vrijblijvend