VOF oprichten: voor- en nadelen

Een V.O.F. of Vennootschap Onder Firma is een Belgische vennootschapsvorm die weinig gereglementeerd is in het Ondernemingsrecht. Dit geeft een grote vrijheid met betrekking tot de opmaak van de statuten. Zo hebt u voor de oprichting van een V.O.F. geen notariële akte, geen financieel plan en geen minimum kapitaal nodig! In de meeste gevallen zal u later ook geen jaarrekening dienen te publiceren.

Voordelen

Als algemene voordelen voor het oprichten van een V.O.F. kunnen we volgende zaken vooropstellen:

  • Geen notaris vereist;
  • Geen financieel plan nodig;
  • Geen minimum kapitaal;
  • Geen publicatie jaarrekening;
  • Optimalisatiemogelijkheden vennootschap >< privé

Nadelen

  • Minstens 2 vennoten nodig;
  • Onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten in geval van faling;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid: één van de vennoten kan bevolen worden om alle schulden van de vennootschap te dragen. En dit ongeacht de inbreng van de vennoot.

Wanneer is V.O.F. oprichten interessant

Een V.O.F. oprichten is vooral interessant bij activiteiten met een laag risico op faling. Dit eventueel aangevuld met een lage nood aan kapitaal.
Een V.O.F. wordt dan ook vaak opgericht door dienstverlenende bedrijven zoals: IT’ers, consulenten, managers, vrije beroepen, …

Hoe een V.O.F. oprichten

Om een V.O.F. op te richten is een oprichtingsakte nodig. Deze dient te worden gepubliceerd bij de Ondernemingsrechtbank. Eens de vennootschap is opricht moet de onderneming worden ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tenslotte dienen afhankelijk van de situatie nog een aantal stappen te worden ondernomen, zoals aanvraag btw-nummer, aansluiting sociale bijdragen, vergunningen en registraties.

Wat kunnen wij voor u doen

Heel eenvoudig: alles! Wij begeleiden u van A tot Z en zorgen ervoor dat uw onderneming zonder zorgen wordt opgericht en over de juiste inschrijvingen beschikt.