VA 4 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

Déclarations trimestrielles TVA 3

Présentation et payment de TVA au trimestre precedent.

Pour une déclaration à temps, nous avons besoin de vos documents au plus tard la première semaine suivante au trimestre passé.

VA 3 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

Btw kwartaal-aangiften 2

Indienen en betalen van btw over het voorgaande kwartaal.

Voor een tijdige indiening dienen wij al uw documenten te ontvangen ten laatste de eerste week volgend op het voorgaande kwartaal.

VA 2 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

VA 1 : Versements anticipés sociétés et entreprise individuelles

Les sociétés, indépendants et dirigeants d’entreprise doivent faire des versements anticipés risquent une majoration d’impôt.

Les sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, ne sont pas obligées d’effectuer des versements anticipés pour les trois premières années comptables à partir de leur création.

Pour plus de renseignements, contactez-nous.