VA 4 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

Btw kwartaal-aangiften 3

Indienen en betalen van btw over het voorgaande kwartaal.

Voor een tijdige indiening dienen wij al uw documenten te ontvangen ten laatste de eerste week volgend op het voorgaande kwartaal.

VA 3 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

Btw kwartaal-aangiften 2

Indienen en betalen van btw over het voorgaande kwartaal.

Voor een tijdige indiening dienen wij al uw documenten te ontvangen ten laatste de eerste week volgend op het voorgaande kwartaal.

VA 2 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.