VA 4 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

Quarterly VAT declaration 3

Deposit and payment of VAT due over previous quarter.

For a timely VAT declaration, we ask all documents to be handed over to us, at the latest one week after the previous quarter.

VA 3 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

Btw kwartaal-aangiften 2

Indienen en betalen van btw over het voorgaande kwartaal.

Voor een tijdige indiening dienen wij al uw documenten te ontvangen ten laatste de eerste week volgend op het voorgaande kwartaal.

VA 2 : Voorafbetaling vennootschappen en natuurlijke personen

Vennootschappen, zelfstandigen, bedrijfsleiders dienen voorafbetaling te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons gerust.

VA 1 : Advance company’s and sole proprietors

Company’s, sole proprietors and directors need to pay advances in order to avoid tax rase.

Company’s which are, based on article 15 Code of Enterprises, considered as small company’s are not obligated to pay advances during the first three years after there establishment.

For more information, please contact us.