In het kader van de algemene strijd tegen de verspreiding van het Corona-virus neemt ons kantoor met onmiddellijke ingang,volgende maatregelen.

  • Alle consultatie gebeuren nog enkel vanop afstand: via telefoon, email, video-conversatie, …;
  • Wij vragen onze klanten hun documenten zoveel als mogelijk digitaal aan te leveren;
  • Papieren documenten kunnen nog enkel worden gedeponeerd in de brievenbus, geen fysieke afgifte meer toegestaan.

Deze maatregelen zijn van kracht tot 3 april en worden regelmatig gerevalueerd.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!